Kongres Samorządowy w Starachowicach

W dniach 23–25 maja br. odbędzie się pierwsza edycja Kongresu Samorządowego w Starachowicach. Będzie to unikalne w skali kraju wydarzenie skierowane do przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, pracowników samorządowych, a także naukowców i przedsiębiorców. Celem Kongresu Samorządowego w Starachowicach jest zaprezentowanie ważnych dla funkcjonowania samorządu terytorialnego tematów związanych z efektywnością energetyczną jednostek samorządowych, procesów przekształceń w zakresie instytucji pomocy społecznej, czy wyzwań związanych z zasadami finansowania i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. W ramach Kongresu zostaną przedstawione dobre praktyki w samorządzie terytorialnym, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji gminnych. Planowane warsztaty i dyskusje z pewnością będą również stanowiły inspirację do realizowania nowych inicjatyw oraz szukania innowacyjnych, skutecznych oraz potrzebnych rozwiązań w działaniach samorządów.

Jak funkcjonuje samorząd terytorialny w praktyce? Jakie wyzwania prawne, ekonomiczne, społeczne stoją przed samorządami w Polsce? Jak skutecznie i efektywnie zarządzać jednostką samorządu terytorialnego? Na te pytania oraz wiele innych postara się odpowiedzieć kilkudziesięciu ekspertów i praktyków – przedstawicieli rządu, samorządu terytorialnego, świata nauki oraz biznesu, którzy na co dzień mierzą się z wyzwaniami związanymi z pracą na rzecz lokalnych społeczności.

Program

Poniedziałek, 23 maja 2022 r.


Wtorek, 24 maja 2022 r.

Hotel Europa, Starachowice, ul. Radomska 76a

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników
Hotel Europa – Recepcja

10.00 Oficjalna inauguracja Kongresu Samorządowego w Starachowicach
Hotel Europa - Sala Bruksela

10.00 - 10.15 Przywitanie uczestników, wprowadzenie – Marek Materek, Prezydent Starachowic
10.15 – 11.30 Gmina samowystarczalna energetycznie – czy to możliwe?
Paneliści:
Beata Klimek - Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
Krzysztof Obratański - Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
Dawid Litwin - Wójt Gminy Potęgowo
Piotr Urbanek - Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach

11.45 - 13.00 Samorząd społecznie odpowiedzialny
Paneliści:
Siostra Elżbieta Kot - Przełożona Domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim
Marta Majewska - Burmistrz Hrubieszowa
Piotr Ambroszczyk - Starosta Starachowicki
Jakub Kochowicz - Wójt Gminy Lisewo
Bartosz Kobus - Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń
Dominik Penar – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Czeladź

13.00 - 14.00 Obiad
Hotel Europa - Restauracja Europejska

14.15 - 15.30 Samorząd 4.0. - Czas na zmiany?
Hotel Europa - Sala Bruksela
Paneliści:
Andrzej Porawski - Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
Jacek Wójcicki - Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego
Michał Kochanowski - Starosta Kętrzyński
Tomasz Szczerba - Burmistrz Wojkowic
Anna Maria Rożek – b. Radna Miasta Stołecznego Warszawy

16.00 - 17.30 Bezpłatna komunikacja miejska w praktyce
Wyjazd nowym autobusem MAN (przystanek przy Hotelu Europa - ul. Batalionów Chłopskich)
Miejskie inwestycje na żywo:
Park Miejski
Skwer przed Parkiem Kultury
Zagospodarowanie zbiornika wodnego Lubianka
Nowa Baza komunikacji miejskiej
Prezentacja firmy MAN BUS

18.30 - 20.30 Kolacja
Hotel Europa - Restauracja Europejska

Środa, 25 maja 2022 r.

Hotel Europa, Starachowice, ul. Radomska 76a


7.30 - 9.30 Śniadanie
Hotel Europa - Restauracja Europejska

9.30 - 12.00 Samorząd 4.0. Okrągły Stół. Podsumowanie kongresu przez uczestników
Hotel Europa - Sala Bruksela

12.00 Zakończenie Kongresu.

Prelegenci

Marek Materek
Prezydent Starachowic

Wybrany w 2014 roku jako najmłodszy prezydent miasta w Polsce. Wybory wygrał ponownie w 2018 roku uzyskując poparcie przeszło 84,4% głosujących. Był to drugi najlepszy wynik w Polsce spośród miast prezydenckich. Bezpartyjny. Komitet Wyborczy Wyborców Marka Materka wygrał także wybory do Rady Miejskiej w Starachowicach i Rady Powiatu Starachowickiego.

W 2019 i 2021 roku znalazł się w gronie 15 najlepszych prezydentów miast w Kraju w rankingu Newsweek’a. W 2021 roku zajął trzecie miejsce w rankingu najpopularniejszych prezydentów polskich miast w mediach społecznościowych, który przygotował Portal Samorządowy. Został wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.


Od 1990 roku dyrektor Biura Związku Miast Polskich, a od 1999 roku - sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jest z wykształcenia magistrem inżynierem chemicznej technologii drewna. W latach 1980–1990 był działaczem NSZZ „Solidarność”. W latach 1988–1991 należał do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie. W roku 1990 został wybrany do Rady Miasta Poznania - był radnym pierwszej i drugiej kadencji. W pierwszej kadencji był także członkiem Zarządu Miasta, a w drugiej - wiceprzewodniczącym RM Poznania.

W roku 1998 został radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a w 2002 roku ponownie radnym miasta Poznania. W latach 1992-1993 i 1998–1999 pełnił funkcję doradcy w Urzędzie Rady Ministrów oraz w Kancelarii Premiera. Jest także członkiem Rady Statystyki oraz Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

W 2015 roku pismo samorządu terytorialnego Wspólnota przyznało mu tytuł Samorządowca 25-lecia.

Andrzej Porawski
Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Beata Klimek
Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego

Od 9 grudnia 2014 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W latach 2010 – 2014 Radna Miasta Ostrowa Wielkopolskiego VI kadencji. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku politologia, specjalność: administracja samorządowa.

Działalność zawodową rozpoczęła w latach 80. jako pracownik Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Następnie przez 10 lat związana z pracą w mediach (radiu oraz lokalnych i regionalnych tytułach prasowych). Od 2000 roku pracownik samorządowy Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

30 listopada 2014 roku w II turze wyborów została wybrana Prezydentem Miasta, ubiegając się o to stanowisko z własnego komitetu wyborczego wyborców „Przyjazny Ostrów“. Od 2015 roku członkini Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitarnych i Miejskich w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Rady Programowej Smart City Forum.

W swojej działalności samorządowej koncentruje się przede wszystkim na polityce prorodzinnej i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na inwestycje. Równie ważna jest dla niej ekologia, dlatego w Ostrowie Wielkopolskim z sukcesem realizowane są zielono – niebieskie projekty. Inicjatorka wprowadzonego w 2015 roku w Ostrowie Wielkopolskim: „miejskiego becikowego“. Zainicjowała wprowadzenie Miejskiej Karty Seniora oraz Budżetu Obywatelskiego.

Za zarządzanie miastem w duchu zrównoważonego rozwoju oraz działania na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce w 2021 roku otrzymała Złoty Klucz, prestiżową nagrodą tygodnika „Wprost”. W 2017, 2019 i 2021 roku laureatka rankingu Najlepszych Prezydentów Miast N15 tygodnika „Newsweek”. Zdobyła również 2. miejsce w rankingu „Perły samorządu 2020” Dziennika Gazeta Prawna w kategorii włodarz miast do 100 tys. mieszkańców. W 2017 r. laureatka II wyróżnienia „za wyjątkowe poparcie społeczne oraz inicjatywy służące mieszkańcom".


Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów licencjackich na kierunku Organizacja i Obsługa Rekreacji i Turystyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie oraz studiów podyplomowych: Coachingu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marketingu i Doradztwa Politycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Public Relations UAM w Poznaniu oraz Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie.

W latach 2006-2014 wójt Gminy Deszczno, wiceprezes zarządu Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego (od 2011), wiceprzewodniczący zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 (od 2011), radny oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Deszczno (2002-2006), członek komitetu monitorującego LRPO z ramienia Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz Lubuskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Strażak - ratownik, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Deszcznie oraz wolontariusz Fundacji ,,Mam Marzenie”, organizował pomoc dla powodzian, współorganizował wypoczynek dla dzieci z terenu zalanej gminy Gąbin.

Otrzymał brązowy medal za zasługi dla policji, brązowy medal za zasługi dla obronności kraju oraz srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa. W 2010 r. zajął drugie miejsce w plebiscycie Pulsu Biznesu ,,Samorządowiec roku 2010”, dwa lata później został w nim wyróżniony jako Samorządowy Menedżer Regionu.

Jacek Wójcicki
Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego


W latach 2010-2014 radny Rady Gminy Potęgowo. Od 2014 roku Wójt Gminy Potęgowo. Wygrywając wybory na wójta został najmłodszym wójtem w województwie pomorskim. W 2018 roku, ubiegając się o reelekcję, wygrał wybory z poparciem niemal 68-procentowym, pokonując w pierwszej turze 3 kontrkandydatów.

Magister ekonomii, absolwent Politechniki Koszalińskiej. Ukończył również podyplomowe studia Master of Business Administration

Od 2015 roku Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Potęgowie. W 2016 roku odznaczony brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

W 2019 roku wyróżniony przez Kapitułę Nagrody Zielonego Feniksa „Za Osiągnięcia We Wdrażaniu Rozwiązań i Technologii Ekoenergetycznych”.

W 2020 roku podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego nagrodzony „Bursztynem Polskiej Energetyki” za działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej energetyki

W 2021 roku gmina Potęgowo zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Energetyczny Inwestor Roku” w Ogólnopolskim Konkursie na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd, organizowanym przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie. Kapituła konkursu składająca się z ekspertów technologii energetycznych, wskazała Gminę Potęgowo także jako v-ce lidera najbardziej innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce.

Dawid Litwin
Wójt Gminy Potęgowo

Bartosz Kobus
Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń

W 2011 roku został Asystentem Burmistrza Krzywinia, a we wrześniu 2013 roku w wieku 25 lat objął funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. Od listopada 2018 roku Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń oraz Radny Rady Powiatu Kościańskiego wybrany z list bezpartyjnego ugrupowania Aktywny Samorząd (3 najlepszy wynik w powiecie).

Moderator Wielkopolskiej Odnowy Wsi do 2018 roku, obecnie Gminny Koordynator Odnowy Wsi, inicjator wielu projektów społecznych, inwestycyjnych na terenie miasta Krzywiń, w Sołectwach Gminy Krzywiń. Wspiera rozwój organizacji społecznych, pozarządowych – w tym KGW, jednostek OSP – działań z zakresu ekonomii społecznej. W 2021 roku wybrany na Prezesa Miejsko-Gminnych struktur OSP. Odpowiedzialny za proces rewitalizacji miasta i sołectw.


Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ukończył w przyspieszonym trybie w 4 lata. Zdał z wyróżnieniem adwokacki egzamin zawodowy i zostałem adwokatem.

W 2014 r. został jednym z najmłodszych burmistrzów w Polsce. W 2018 r. nie miał w wyborach kontrkandydata. Wcześniej od 2010 r. radny i Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miasta Wojkowice.

W latach 2013 do 2015 był nauczycielem akademickim z zakresu prawa w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W latach 2012-2018 zasiadał również w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Górnik”, w której pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uprzednio Komisji Rewizyjnej, jak również jest członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie oraz spółki Aqua - Sprint Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich. Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Łączy Nas Samorząd. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Metropolia GZM oraz członek Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, członek rady społecznej ZOZ w Wojkowice oraz PZZOZ w Czeladzi.

Inicjator akcji Metropolia oraz Polska bez plastiku. Nie ma zastępcy oraz kierowcy.

Odznaczony: Złotym Krzyżem za zasługi dla NSZZP, złotą odznaką ŚZPN, brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Tomasz Szczerba
Burmistrz Wojkowic

Michał Kochanowski
Starosta Kętrzyński

Radny Rady Powiatu w Kętrzynie od 2006 roku. W ciągu trzech kadencji m.in. przewodniczący komisji ds. budżetu oraz Członek Zarządu Powiatu w Kętrzynie. W latach 2016 - 2018 Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kętrzynie. Magister zarządzania, doktor nauk społecznych. W wyborach samorządowych do Rady Powiatu w roku 2018 uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów, w tym samym roku został wybrany starostą kętrzyńskim.


W 2014 roku jako jeden z najmłodszych samorządowców w Polsce został wójtem gminy Lisewo, wcześniej w latach 2011-2014 Radny Gminy Lisewo. Od 2003 roku związany z organizacjami pozarządowymi, a w latach 2007 -2011 Prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo.

Swoje doświadczenie wyniesione w działaniach organizacji pozarządowych wykorzystuje w pracy w samorządzie. Szczególnie ważna jest współpraca z mieszkańcami w realizacji działań zmierzających do rozwoju gminy i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

W ostatnich latach gmina była kilkukrotnie nagradzana za współpracę z mieszkańcami tytułami: Proobywatelski samorząd (2016), Super Samorząd (2017), Gmina Przyjazna Ekonomii Społecznej (2019). Uczestniczył w licznych kursach doskonalenia umiejętności takich jak XI Letnia Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2003), IX Edycja Programu Liderzy PAFW(2013), Leadership Accademy for Poland (2020).

Jakub Kochowicz
Wójt Gminy Lisewo

Marta Majewska
Burmistrz Hrubieszowa

Adwokat, samorządowiec, wykładowca, od listopada 2018 burmistrz miasta Hrubieszowa (startowała z własnego komitetu „Porozumienie i Rozwój 2018”), niezwiązana z żadną partią polityczną, członek Zarządu i Sekretarz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

Absolwentka Programu Przywództwo w Samorządzie – Szkoła Liderów. Absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz prawa amerykańskiego na Chicago Kent College of Law, Executive- Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

W latach 2014 –2018 zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa. W latach 2016-2018 vice – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. Zanim wstąpiła do samorządu prowadziła swoją kancelarię adwokacką. Jest członkiem założycielem Hrubieszowskiej Rady Kobiet. Członek Komisji Praw Człowieka Związku Miast Polskich.

Aktywnie angażuje się w działalność społeczną. Inicjator powstania Stowarzyszenia „Hrubieszów Jestem Stąd”. W swojej pracy dla Miasta Hrubieszowa stawia na rolę służebną samorządu otwartego na współpracę, transparentność oraz włączenie w rozwój gminy jej mieszkańców i dialog ze społecznością lokalną. W 2021 roku Miasto Hrubieszów otrzymało nagrodę Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 w kategorii Społecznie Odpowiedzialny Samorząd przyznaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zajmując II miejsce.


W 2006 roku uzyskał mandat radnego jako jeden z najmłodszych radnych w Polsce i od tego momentu nieprzerwanie związany jest z samorządem. Bezpartyjny. Zawodowo związany ze szkolnictwem wyższym w charakterze wykładowcy akademickiego. Pełnił funkcje m.in. prodziekana, menedżera projektów europejskich oraz koordynatora ds. innowacji. Współtwórca największej w Polsce sieci Uniwersytetów Dziecięcych oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizowanej w ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi. Pomysłodawca licznych projektów społecznych, międzypokoleniowych oraz budujących relacje pomiędzy światem nauki, biznesu i samorządu.

Dominik Penar
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi

Anna Maria Rożek
b. Radna Miasta Stołecznego Warszawy

Jest absolwentką prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Prawa Unii Europejskiej oraz zarzadzania na rynku dziel sztuki. Ukończyła European Academy of Diplomacy ze specjalizacją organizacje międzynarodowe oraz program z zakresu international business and tarde law na the Catholic University of America w Washington DC, USA. Z sukcesem ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz posiada tytul MBA.

Bierze udział jako specjalistka ds. Polonii oraz Afryki w szeregu konferencji organizowanych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Poprzez swoją działalność aktywnie angażuje się w wiele projektów Polonijnych i wspiera działalność organizacji pozarządowych. Byla członkiem Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego oraz zespołu eksperckiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dot. reform systemu horyzontalnego finansowania społeczeństwa obywatelskiego. Aktywnie wspiera ksztaltowanie mlodych liderow i wieksza obecnosc kobiet w przestrzeni publicznej.

Była nominowana do Polonijnej nagrody Polak z Pasją oraz Złoty Mikrofon Radia Rampa w New York USA za swoją działalność na rzecz Polonii.

W latach 2014 - 2018 pełniła funkcje Radnej m.st. Warszawy. Przez wiele lat współpracowała jako prawnik z Fundacja Światło dla Afryki, która zajmuje się elektryfikacją obszarów wiejskich oraz wspiera rozwój polskich firm na rynkach Afryki Subsaharyjskiej. Obecnie pracuje jako prawnik oraz zarzadza Galeria Sztuki - Gallery of Young Polish Art znajdujaca sie w centrum Warszawy.


Absolwent Wydziału Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Ukończył też studia podyplomowe z zarządzania funduszami europejskimi. Burmistrz gminy Końskie w latach 2002 – 2010 oraz od 2014 r. W latach 2010 – 2014 radny powiatu koneckiego. Wcześniej pracował w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Końskich.

Krzysztof Obratański
Burmistrz Gminy Końskie

Piotr Urbanek
Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Przez wiele lat związany z policją i strażą graniczną. Po przejściu na emeryturę resortową prowadził kancelarię radcy prawnego i kancelarię adwokacką. Pełnił funkcję prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Chełmie, zasiadał także w radach nadzorczych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych w Chełmie.


Warsztaty

Prof. Marek Kośny
Członek Rady ds. Społecznych przy Prezydencie RP

Prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów. Prowadzi badania w obszarze zastosowań metod statystycznych i ekonometrycznych do opisu i prognozowania zjawisk społeczno-ekonomicznych. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego obszaru. Jako kierownik i wykonawca uczestniczył w kilkunastu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Odbył staże badawcze na Uniwersytecie w Mediolanie, Instytucie Badań Społeczno-Ekonomicznych w Luksemburgu oraz Bar Ilan University w Tel Avivie. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przewodniczący Zespołu Ekspertów Związku Dużych Rodzin 3Plus. Członek European Economic Association, Royal Economic Society, Society for Economic Measurement oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego.


Z wykształcenia jest specjalistą w zakresie inżynierii środowiska oraz inżynierii reakcji chemicznych, w szczególności w zakresie oczyszczania gazów odlotowych powstających w procesach spalania.

Jest autorem podręczników oraz wielu publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (prowadzi wykłady w tym zakresie dla studentów Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), a także zrównoważonego rozwoju.

Główne zainteresowania badawcze skupiają się na problemie powstawania emisji i ograniczania emisji dioksyn (polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów). Jest autorem licznych prac i ekspertyz dotyczących ochrony powietrza i spalania odpadów.

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Piotr Ambroszczyk
Starosta Starachowicki

Pracował w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, początkowo w referacie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, gdzie pozyskiwał dla Gminy środki zewnętrzne i koordynował oraz realizował projekty społeczne. Później był kierownikiem Referatu Polityki Senioralnej Urzędu Miejskiego i rozwijał ją z powodzeniem w mieście. Kierował także Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który w styczniu 2021 r. przekształcił w Centrum Usług Społecznych, jako jeden z pierwszych tego typu ośrodków w Polsce.

Decyzją mieszkańców powiatu starachowickiego został wybrany radnym powiatu VI kadencji. Od 25 listopada 2021 r. sprawuje funkcję starosty starachowickiego.


Prawnik, samorządowiec, marketingowiec. Doktor nauk prawnych, zastępca prezydenta Starachowic ds. społecznych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończył studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2020-2021 związany z Narodowym Uniwersytetem Politechnika Lwowska. W latach 2012-2021 dyrektor Centrum Promocji UMCS w Lublinie, w latach 2021-2022 dyrektor Centrum Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Marcin Gołębiowski
Zastępca Prezydenta Starachowic

Marcin Pocheć
Wiceprezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Ekonomista, rodowity starachowiczanin. Od 2015 członek zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Pomysłodawca, inicjator i realizator projektu „Instalacja Odzysku Energii”, propagator i entuzjasta innowacyjnego wykorzystania energii odnawialnej do celów przemysłowych.


Absolwentka psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zaczynała swoją karierę zawodową jako team leader w międzynarodowym koncernie branży paliwowej. Od 2010 roku pracownik Urzędu Miejskiego w Starachowicach, opiekun młodzieżowej rady miasta, starachowickiej rady seniorów, następnie kierownik ośrodka wsparcia dziennego domu Senior+, kierownik działu programów i usług społecznych w CUS oraz drugi koordynator projektu "CUS model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach". Od lat związana z polityką senioralną Starachowic.

Wioletta Grosicka
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Starachowicach

Rejestracja


W którym warsztacie (23 maja 2022 r.) zamierza Pani/Pan wziąć udział?
Samowystarczalność energetyczna. Instalacje Odzysku Energii w praktyce
Warsztat: Samorząd 4.0
Samorząd Społecznie Odpowiedzialny - przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych

Zakwaterowanie (ilość noclegów w Hotelu Europa):
Dwa noclegi (23 – 25 maja 2022 r., poniedziałek – środa)
Jeden nocleg (24 – 25 maja 2022 r., wtorek – środa)

Preferowany pokój
Jednoosobowy
Dwuosobowy

Zarejestruj kolejnego uczestnika


Koszty uczestnictwa
 • Jeden nocleg:
  1. pokój jednoosobowy 514 zł netto + VAT /os
   pokój dwuosobowy 419 zł netto + VAT /os
 • Dwa noclegi:
  1. pokój jednoosobowy 921 zł netto + VAT /os
   pokój dwuosobowy 699 zł netto + VAT /os
Opłata obejmuje:
 • udział w Kongresie – w panelach i warsztatach oraz spotkaniach towarzyszących
 • wycieczkę po Starachowicach
 • noclegi w Hotelu Europa****
 • pełne wyżywienie (śniadania, obiady, uroczyste kolacje oraz przerwy kawowe)

Hotel Europa w Starachowicach

HOTEL EUROPA**** STARACHOWICE to nowoczesny obiekt z wieloletnim doświadczeniem.

Gwarantujemy Państwu relaks w komfortowych, przestronnych i dobrze wyposażonych pokojach naszego hotelu. Wszystkie posiadają ergonomiczne miejsce do pracy, klimatyzację, bezpłatny Internet oraz LCD TV z międzynarodowym wyborem kanałów TV oraz stacji radiowych. Przestronne łazienki i nowoczesne sypialnie z wygodnymi łóżkami oraz komfortowy i nowoczesny wystrój pokoi sprzyjają atmosferze odpoczynku po długim dniu pracy.

Naszym gościom oferujemy 154 pokoje w 4 różnych standardach oraz nowoczeną i pełną atrakcji Strefę Relaksu.

Hotel posiada szybkie łącze WiFi oraz duży monitorowany parking bezpłatny dla gości hotelowych.

Hotel znajduje się w centrum południowo-wschodniej części kraju (woj. świętokrzyskie).

Strefa relaksu

Strefa relaksu jest czynna codziennie od godziny 10:00 do godziny 21:00. Gabinety SPA są czynne od 10:00 do 21:00. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja zabiegów. Zapraszamy Państwa na odpoczynek i odprężenie do hotelowej Strefy Relaksu położonej w nowo otwartej, cichej części hotelu z bezpośrednim wyjściem na taras.

Zapraszamy do strefy bezchlorowych basenów, do jednej z 3 saun oraz jacuzzi. Dla osób aktywnych, dbających o kondycję proponujemy trening w naszej siłowni oraz grę w squash.
HOTEL EUROPA STARACHOWICE przygotował dla swoich biznesowych Gości również specjalną ofertę doskonałych usług SPA. Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty zabiegów i masaży w naszych gabinetach.

Jak dojechać do Hotelu Europa?

Partner wydarzenia

Patronat medialny

Kontakt

Organizator Kongresu Samorządowego w Starachowicach


Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

ul. Mickiewicza 1a
27-200 Starachowice
Księgowość farr@farr.pl

Biuro organizacyjne Kongresu

biuro@kongres.starachowice.pl